Đem chú gấu bụng phệ đi xin chữ ký, Văn Toàn khiến Quế Ngọc Hải kêu trời

Đem chú gấu bụng phệ đi xin chữ ký, Văn Toàn khiến Quế Ngọc Hải kêu trời

Sáng 26/12, Quế Ngọc Hải đăng trên Instagram hình ảnh Văn Toàn đem đồ đến phòng anh xin chữ ký. Món