bạc bẽo

bạc bẽo

NÓNG: Alves bất ngờ tố Barca vô ơn, bạc bẽo với công thần【bạc bẽo】:Trong một cuộc phỏng vấn mới đây