Leclerc dâng chiến thắng cho Verstappen

Leclerc dâng chiến thắng cho Verstappen

Leclerc, với lợi thế giành pole, dẫn đầu trong vòng xuất phát. Và bất chấp áp lực lớn từ Verstappen