Báo Pháp chấm Quang Hải điểm 4

Báo Pháp chấm Quang Hải điểm 4

PhápTờ Sud Ouest cho Quang Hải điểm 4 trên thang 10 ở trận hoà Dijon 0-0, chỉ cao hơn hai đồng đội D