Vụ CLB Việt Nam bỏ giải hạng Nhì: Sáng xin rút lui, chiều lại xin tham dự,… tất cả cũng chỉ vì tiền.

Vụ CLB Việt Nam bỏ giải hạng Nhì: Sáng xin rút lui, chiều lại xin tham dự,… tất cả cũng chỉ vì tiền.

Mới đây, công văn của LĐBĐ Bến Tre gửi cho LĐBĐ Việt Nam (VFF) vào ngày 8/5 đã được phát tán trên mạ