Hữu Tuấn thi đấu bình tình giúp HAGL ngược dòng 2-1 trong ngày được gọi trở lại ĐTQG

Hữu Tuấn thi đấu bình tình giúp HAGL ngược dòng 2-1 trong ngày được gọi trở lại ĐTQG

Trước trận đấu, Hữu Tuấn nằm trong danh sách triệu tập lên ĐTQG. Anh vẫn bình trình và thi đấu chắc