“Kình ngư” Huy Hoàng làm quen bể thi đấu, sẵn sàng “vượt qua chính mình” ở Olympic Tokyo 2020

“Kình ngư” Huy Hoàng làm quen bể thi đấu, sẵn sàng “vượt qua chính mình” ở Olympic Tokyo 2020

Ở Olympic Tokyo lần này, Huy Hoàng sẽ thi đấu ở hai nội dung 800m và 1.500m tự do. “Kình ngư” sinh