Huấn luyện viên Minh Phương tiếp quản đội Bà Rịa – Vũng Tàu

Huấn luyện viên Minh Phương tiếp quản đội Bà Rịa – Vũng Tàu

Theo đó, Nguyễn Minh Phương sẽ được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Bà Rịa – Vũng Tàu