Truyền thông Nga đã ca ngợi Wu Lei: Anh ấy có thể được hưởng mức lương cao ở Trung Quốc để tôn trọng Sbobobet Bola trực tuyến

Truyền thông Nga đã ca ngợi Wu Lei: Anh ấy có thể được hưởng mức lương cao ở Trung Quốc để tôn trọng Sbobobet Bola trực tuyến

Truyền thông Nga đã ca ngợi Wu Lei: Anh ấy có thể được hưởng mức lương cao ở Trung Quốc để tôn trọng [Sbobet Bola Online]: Báo cáo thể thao vào ngày 4 tháng 10: Vào ngày 4 tháng 10, giai đoạn nhóm UEFA Cup, Wu Lei đã ghi được mục tiêu lịch sử, giúp người Tây Ban Nha đánh bại Moscow 2-0 đi