Lôi guitar ra hát vu vơ, nhà vô địch boxer nữ người Nga khiến fan bất ngờ về tài năng nhạc lý tiềm ẩn

Lôi guitar ra hát vu vơ, nhà vô địch boxer nữ người Nga khiến fan bất ngờ về tài năng nhạc lý tiềm ẩn

Phải trở về nhà từ trại tập huấn, Svetlana Soluyanova cũng như nhiều boxer khác, chẳng biết phải làm