Giải vô địch thể hình quốc tế P.C.A Việt Nam 2022 chính thức khởi động

Giải vô địch thể hình quốc tế P.C.A Việt Nam 2022 chính thức khởi động

Giải đấu P.C.A tại Việt Nam 2022 đã được Sở VH-TT TP.HCM, Liên Đoàn Thể hình Cử tạ Việt Nam chấp thu

Giải vô địch thể hình quốc tế P.C.A Việt Nam 2022 chính thức khởi động

Giải vô địch thể hình quốc tế P.C.A Việt Nam 2022 chính thức khởi động

Giải đấu P.C.A tại Việt Nam 2022 đã được Sở VH-TT TP.HCM, Liên Đoàn Thể hình Cử tạ Việt Nam chấp thu