Vợ Hùng Dũng tức tốc vào TP.HCM, khóc nức nở khi nghe tin chồng gãy chân

Vợ Hùng Dũng tức tốc vào TP.HCM, khóc nức nở khi nghe tin chồng gãy chân

Triệu Mộc Trinh không xem trận đấu và nghe người thân báo lại. Sau khi biết là sự thật, Mộc Trinh bậ