Truyền thông Pháp khẳng định Mbappe sẽ ở lại PSG

Truyền thông Pháp khẳng định Mbappe sẽ ở lại PSG

Chỉ một ngày sau tuyên bố ẩn ý về việc có thể xem xét việc ở lại P