Cử giật không thành cả 3 lần và bị loại, VĐV chuyển giới vẫn mỉm cười, nói “cảm ơn”

Cử giật không thành cả 3 lần và bị loại, VĐV chuyển giới vẫn mỉm cười, nói “cảm ơn”

Laurel Hubbard đăng ký mức tạ khởi điểm cho phần cử giật là 120kg, sau đó nâng lên 125kg nhưng đều đ